Selecteer een pagina

De kans bestaat dat je er tijdens jouw leven op een bepaald moment voor zal kiezen om een recreatiewoningverzekering af te sluiten. Eender welke vorm van vastgoed je op een zeker ogenblik zal kopen, je zal in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat je er goed aan doet om deze te beschermen tegen allerhande vormen van schade die eraan kunnen ontstaan. Het afsluiten van een passende opstalverzekering is dan bijvoorbeeld een interessante keuze. Ben jij ook van plan om een recreatiewoning te kopen of heb je er ondertussen één aangekocht? Dan zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van deze verzekering beslist het overwegen meer dan waard kan zijn.

Wat maakt een recreatiewoning verzekeren interessant?

Het afsluiten van een recreatiewoningverzekering is interessant omwille van meerdere redenen. Het spreekt voor zich dat de constructie van je recreatiewoning blootgesteld wordt aan verschillende potentiële schadegevallen. Het kan daarbij dan niet alleen gaan om schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand, maar ook de weerelementen kunnen een niet onaanzienlijke impact hebben op de constructie van je recreatiewoning. Het niet verzekeren van deze woning zorgt ervoor dat ze zelf zal moeten opdraaien voor de schade die eraan wordt veroorzaakt. Dat is uiteraard helemaal niet interessant. De financiële impact daarvan kan immers bijzonder groot zijn. Bescherm dus met andere woorden je financiële situatie door ervoor te kiezen om een passende verzekering af te sluiten. Alleen op die manier kan je (bijna) elke vorm van schade het hoofd bieden.

Is een recreatiewoningverzekering afsluiten wettelijk verplicht?

Er geldt op moment van schrijven geen wettelijke verplichting voor het afsluiten van een recreatiewoningverzekering. Let wel, het komt in de praktijk bijzonder vaak voor dat mensen de aankoop van hun recreatiewoning niet met eigen financiële middelen doen. In plaats daarvan kiest men ervoor om een hypothecaire lening af te sluiten. Dat is uiteraard een mogelijkheid. Alleen dien je er rekening mee te houden dat de verstrekker van de hypothecaire lening je wel degelijk kan verplichten om een opstalverzekering af te sluiten. Dit minstens voor de looptijd van het krediet. Dit is wel een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden.

Hoe wordt de premie van de recreatiewoningverzekering bepaald?

Wil je graag een recreatiewoningverzekering afsluiten? In dat geval is het van belang om te weten hoe de premie van deze verzekering precies zal worden bepaald. De premieberekening gebeurt in de praktijk door rekening te houden met verschillende factoren.

Denk hierbij concreet aan:

  • Het soort recreatiewoning waarvan sprake is;
  • De bouwaard van de recreatiewoning;
  • Over welke waarde het pand op zich beschikt;
  • Welke waarde de eventuele bijgebouwen hebben;
  • Wat de waarde is van de inboedel van de recreatiewoning;
  • Of er sprake is van verhuur of niet;

Bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat de ene verzekering voor je recreatiewoning de andere niet is. Hou er bovendien rekening mee dat een recreatiewoning niet op dezelfde manier wordt verzekerd als een normaal woonhuis. Dat is het gevolg van het feit dat er bijvoorbeeld geen sprake is van permanent toezicht. Bovendien is het ook zo dat je het huis in kwestie mogelijks gaat verhuren. Dit zijn allemaal zaken die mee in overweging moeten worden genomen wanneer je een verzekering wenst af te sluiten voor de aangekochte recreatiewoning.